Media/Press

Här kommer det upp lite tidningar som jag har varit med om som PDF och vanliga länkar till tidningar.

Här kan ni läsa Artiklar om mig

mode från forna årtionden från exrta

När producerat Kött på skoltallriken

Intervju om Viktor

Denna dan var jag på nya brandstationen i  Lambohov. Jag testade hissarna och lokalerna. Jag anser att brandstationen är handikappanpassad. Läs mer i PDF.en

Servicebroschyr Nordisk Hiss AB 2010

Den 22/05-2008

Tårttävlingen där jag vann för min skola i Örebro.

vet ej

Vi var en dag i stångebro