WinXP

Hur man Installera Windows XP

1. Starta datorn.

2. Sätt in Windows XP CD.n i datorns CD: ROM – enhet.

3. Klicka på Installera Windows när CD:n starta.

4. Markera Uppgradering när du uppmanas att välja vilken typ av installation du vill utföra, och klicka sedan på Nästa.

Du kan uppgradera till Windows XP om samtliga följande villkor är uppfyllda:

Villkoren

Du använder redan en tidigare version av Windows som kan uppgraderas:

Windows 98 (även andra utgåvan) eller Windows Millennium (Me)

Du vill ersätta ditt tidigare operativsystem med Windows XP Home Edition

Du vill behålla dina befintliga filer och anpassade inställningar

Om du inga villkor eller bara några av dem är uppfyllda bör du utföra en nyinstallation. Mer av informationen finns i ”Nyinstallation”

5. Läs licensavtalet och Acceptera det om du godkänner villkoren.

6. Ange produktnyckel, som du hittar i Windows XP-foldern.

7. Läs texten som dynamisk uppdatering. Om du vill utföra en dynamisk uppdatering markerar du Ja och klickar sedan på Nästa